حیوانات مزرعه

فارم نگهداری دام های هلجرد در سال ۱۳۸۸  با تولد اولین بزغاله های تراریخت شنگول و منگول شروع به کار نمود و در پی موفقیت های مداوم پژوهشگاه رویان در سال ۱۳۸۹ با تولد دومین بزغاله های تراریخت حبه انگور و انتقال این دام های ارزشمند به تهران این فارم از اهمیت بیشتری برخوردار گردی. این فارم دارای قابلیت هایی برای قرنطینه، تولید، تکثیر، و و پرورش انواع بز و گوسفند است و در حال حاضر بزهای شنگول، منگول، حبه انگور و حنا در این فارم نگهداری میشوند. در این بخش امکان تولید و ارئه جنین گونه های بز و گوسفند و همچنین تولید اسپرم و ارائه آن به دو صورت فریز و گرم در نژادهای مختلف بز و گوسفند به منظور تلقیح مصنوعی در این دام ها و انجام تلقیح مصنوعی و انتقال جنین در بز و گوسفند با استفاده از سیستم لاپاروتومی و لاپاراسکوپی وجود دارد.
فارم نگهداری طیور (مرغ تخم گذار) به مساحت ۶۰ متر مربع و گنجایش ۲۰۰ قطعه مرغ و خروس جهت تولید تخم مرغ نطفه دار و معمولی در فارم تحقیقاتی واقع شده است. طی سالیان گذشته و همچنین در حال حاضر طرح های دانشجویی متعددی در فارم و اتاق نگهداری طیور به انجام رسیده است. در حال حاضر، تعداد۱۰عدد  قفس به صورت دو طبقه و دارای  نیپل آبخوری  و دانخوری  با گنجایش هر قفس تا ۲۰ قطعه مرغ تخم گذار و ۱۲ قطعه مرغ مولد مادر آماده بهره برداری است. همچنین قفس ها با تهیه بستر مرغ گوشتی(مش) قابلیت  استفاده در طرح ها برروی جوجه یک روزه و‌ پروار‌بندی را دارند.
goup