کارگاه ها

عناوین کارگاه های مرکز علوم و خدمات تخصصی حیوانات آزمایشگاهی:
​​
  • آشنایی با اصول اولیه و اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی
  • اصول پرورش و نگهداری جوندگان
  •  آشنایی با اصول و روش های استریلیزاسیون
  •  آشنایی با اصول اولیه بیهوشی و جراحی در حیوانات آزمایشگاهی
  •  جراحی های متداول در حیوانات آزمایشگاهی
  • همزمان سازی، لقاح و جنین گیری در موش آزمایشگاهی
  • کاربرد پریمات ها در تحقیقات
  • آشنایی با انواع مدل سازی در حیوانات آزمایشگاهی (پارکینسون، ام اس، دیابت و ...)
  • آشنایی با اصول راه اندازی، ساخت و تجهیز مراکز نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهیکارگاه های انجام شده :
 
       * اولین کارگاه آشنایی با کاربرد حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش­های زیست­پزشکی، ۱۲ اردیبهشت ۹۲ ،دبیر علمی: دکتر مصطفی حاجی نصراله، دبیراجرایی: ابوالفضل خیمه، ۲۵ نفر شرکت کننده.
       * دومین کارگاه آشنایی با کاربرد حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش­های زیست­پزشکی، ۵ دی ۹۲ ،دبیر علمی: دکتر محمد حسن اصغری وسطی کلائی، دبیراجرایی: ابوالفضل خیمه، ۲۵ نفر شرکت کننده.    
       * سومین کارگاه آشنایی با کاربرد حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش‌های زیست‌پزشکی، ۳۰  اردیبهشت۹۳، دبیر علمی: محمد حسن اصغری وسطی کلائی، دبیر اجرایی: ابوالفضل خیمه، ۵۰ نفر شرکت کننده     
       * اولین دوره کاربردی علمی و عملی علوم حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش های جنین شناسی، ۱۰ و ۱۱اردیبهشت ۹۳، دبیر علمی: دکتر حاجی نصراله و دکتر فتحی، دبیر اجرایی: خیمه ، اسماعیلی و جنگخواه، ۱۷۰ نفر               شرکت کننده    
       * چهارمین کارگاه آشنایی با کاربرد حیوانات آزمایشگاهی در پژوهشهای زیست پزشکی، ۱۳ اردیبهشت ۹۴، دبیر علمی: دکتر حاجی نصراله، دبیر اجرایی: ابوالفضل خیمه ، ۲۵ نفر شرکت کننده
* پنجمین کارگاه آشنایی با کاربرد حیوانات ازمایشگاهی در پژوهش های زیست پزشکی، آذر ۹۴، دبیر علمی: دکتر حاجی نصراله، دبیر اجرایی: ابوالفضل خیمه ، ۲۵ نفر شرکت کننده       
   * برگزاری غرفه جنب اولین همایش سمینار کشوری سلول های بنیادی بازساختی در چشم پزشکی بیمارستان فارابی، بهمن ۹۴
  * ششمین کارگاه آشنایی با کاربرد حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش های زیست پزشکی، بهار ۹۵، دبیر علمی: دکتر حاجی نصراله، دبیر اجرایی: ابوالفضل خیمه ، ۲۵نفر شرکت کننده 
  * هفتمین کارگاه آشنایی با کاربرد حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش های زیست پزشکی، تابستان ۹۵، دبیر علمی: دکتر حاجی نصراله، دبیر اجرایی: ابوالفضل خیمه ، ۲۵نفر شرکت کننده 
 *  تدریس درس حیوانات آزمایشگاهی برای دانشجویان دکتری تخصص دانشگاه فناوری نوین دانشگاه علوم پزشگی شهید بهشتی، زمستان ۹۵، مدرس: دکتر حاجی نصراله
* برگزاری کارگاه آشنایی با حیوانات آزمایشگاهی در آزمایشگاه جامع پیش بالینی دانشگاه تهران،آبان ۹۶، ۲۰ نفر شرکت کننده
* برگزاری کارگاه اصول بیهوشی و پیش بیهوشی در پریمات ها در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز،  اردیبهشت ۹۷، مدرس: دکتر حاجی نصراله
برگزاری کارگاه آشنایی با حیوانات آزمایشگاهی در آزمایشگاه جامع پیش بالینی دانشگاه تهران، دی ۹۷، ۲۰نفرشرکت کننده، مدرسین: دکتر حاجی نصراله، آقای خیمه و خانم قاسمی
* برگزاری کارگاه آشنایی با مدل های حیوانی بیماری ایسکمیک قلب جهت استفاده در مهندسی بافت، بهمن ۹۷، ۱۰نفر شرکت کننده، مدرسین: دکتر حاجی نصراله و دکتر ربانی
*  دوره آموزشی هشت روزه سلول های بنیادی برای همه، ۷و ۸ بهمن ۹۷، ۱۵ نفر شرکت کننده ، مدرسین: آقای خیمه و خانم قاسمی
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول جنین گیری در موش، بهمن ۹۷ ، ۱ نفر شرکت کننده، مدرس: خانم قاسمی
* برگزاری کارگاه سه روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی، شهریور ۹۸، ۲ نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای خیمه
*  برگزاری کارگاه یک روزه اصول جنین گیری در موش، دی ۹۸، ۱ نفر شرکت کننده، مدرس: خانم قاسمی
* برگزاری کارگاه آشنایی با حیوانات آزمایشگاهی در آزمایشگاه جامع پیش بالینی دانشگاه تهران،اسفند ۹۸، ۲۰ نفر شرکت کننده، مدرسین: دکتر حاج نصراله و آقای خیمه و خانم قاسمی
*  برگزاری کارگاه دو روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی، مرداد ۹۹، ۱ نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای خیمه
برگزاری کارگاه یک روزه اصول جنین گیری در موش، خرداد ۱۴۰۰، ۱ نفر شرکت کننده، مدرس: خانم قاسمی
برگزاری کارگاه یک روزه اصول بررسی سیکل فحلی در موش، خرداد ۱۴۰۰، ۱ نفر شرکت کننده، مدرس: خانم قاسمی
*  برگزاری کارگاه دو روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی، تیر ۱۴۰۰،
۲۴ نفر شرکت کننده ( ۲ گروه ۱۲ نفره )، مدرسین: دکتر حاجی نصراله، آقای مصطفایی، خانم قاسمی و آقای خیمه ( مرکز آموزش های کوتاه مدت)
*  برگزاری کارگاه دو روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی، ۲۱ و ۲۲ مهر ۱۴۰۰، ۸ نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
برگزاری کارگاه چهار روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی و مدل سازی در حیوانات، ۲۴ تا ۲۸ مهر ۱۴۰۰،
۷ نفر شرکت کننده، مدرسین: دکتر حاجی نصراله، آقای مصطفایی، خانم قاسمی و آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت - تهران - کیش)
* برگزاری کارگاه دو روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی، ۵ و ۶ آبان ۱۴۰۰،
۱۲ نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه دو روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۱۲ و ۱۳ آبان ۱۴۰۰، ۱۲ نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه دو روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی، ۱۸ و ۱۹ آبان ۱۴۰۰، ۱۲نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول تزریقات در حیوانات آزمایشگاهی، آبان ۱۴۰۰، ۲ نفر شرکت کننده، مدرس: خانم قاسمی 
* برگزاری کارگاه یک روزه نمونه برداری از مغز جوندگان، آبان ۱۴۰۰،
۳ نفر شرکت کننده، مدرس: خانم قاسمی 
* برگزاری کارگاه دو روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۲۴ و ۲۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۲ نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه دو روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۰۱ و ۰۲ آذر ۱۴۰۰، ۱۲نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
برگزاری کارگاه چهار روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی و مدل سازی در حیوانات،
۰۶ تا ۱۰ آذر ۱۴۰۰، ۴ نفر شرکت کننده، مدرسین:خانم قاسمی و آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت - تهران - کیش)
* برگزاری کارگاه دو روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۰۴ و ۰۵ دی ۱۴۰۰، ۶ نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه دو روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۰۶ و ۰۷ بهمن ۱۴۰۰، ۹ نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۲۵ فروردین ۱۴۰۱ ، ۹ نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه سه روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی و جراحی متداول، 
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۳ نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۰ نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۱۷اردیبهشت ۱۴۰۱، ۹  نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۸ نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۰۴ خرداد ۱۴۰۱، ۱۰ نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۲ نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۲۹ تیر ۱۴۰۱، ۸ نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۰۴ مرداد ۱۴۰۱، ۱۲ نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۰۶ مرداد ۱۴۰۱، ۱۲ نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۰۷ مرداد ۱۴۰۱، ۱۶ نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای خیمه (سلول های بنیادی برای همه)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۱۲ نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۱۲ مرداد ۱۴۰۱ ، ۱۲ نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۲۶مرداد ۱۴۰۱، ۶ نفر شرکت کننده، مدرس: آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۲۷ مرداد ۱۴۰۱، ۱۳ نفر شرکت کننده، مدرسین: آقای خیمه و آقای مصطفایی (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۰۲ شهریور ۱۴۰۱، ۹ نفر شرکت کننده، مدرسین: خانم قاسمی و آقای مصطفایی (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۰۹ شهریور ۱۴۰۱، ۷ نفر شرکت کننده، مدرسین: آقای خیمه و آقای سمیعی(مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۲۴ شهریور ۱۴۰۱، ۸ نفر شرکت کننده، مدرسین: آقای خیمه و آقای مصطفایی (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه شش روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۰۶ تا ۱۱ مهر ۱۴۰۱، ۸ نفر شرکت کننده، مدرسین: دکتر حاجی نصراله، خانم قاسمی و آقای خیمه (مرکز آموزش های کوتاه مدت کیش)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۲۹ مهر ۱۴۰۱، ۸ نفر شرکت کننده، مدرسین: آقای خیمه و آقای مصطفایی (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۰۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۱ نفر شرکت کننده، مدرسین: آقای خیمه و آقای مصطفایی (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۲۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۰ نفر شرکت کننده، مدرسین: آقای خیمه و آقای مصطفایی (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۲۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۲ نفر شرکت کننده، مدرسین: آقای خیمه و آقای مصطفایی (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۲۳ آبان ۱۴۰۱، ۷ نفر شرکت کننده، مدرسین: آقای خیمه و آقای مصطفایی (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
* برگزاری کارگاه یک روزه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی،
۰۹ دی ۱۴۰۱،  ۱۲ نفر شرکت کننده، مدرسین: آقای خیمه و آقای مصطفایی (مرکز آموزش های کوتاه مدت)
goup