بخش تحقیقات جوندگان و لاگومورف


 
  • موش کوچک آزمایشگاهی (سوری)

به طور کلی پنج نوع موش سوری در این بخش تکثیر و نگهداری می شوند:

         ۱ -  هم­خون (Inbred) شامل سویه ­های: C57BL/6, DBA2, C3H, FVB/N, MTK, C57W & BALB/
        ۲ - غیر­هم­خون (Outbredشامل سویه ­های:NMRI (Naval Medical Research Institute), NIH, CD1 & SW (Swiss Webster)
        ۳ - دورگه یا هیبرید (Hybrid) شامل سویه­ی B6D2

 

 

           موش کوچک آزمایشگاهی سویه NMRI
                           
 
                                                                                                                                                                                                      موش کوچک آزمایشگاهی سویه C57BL/6   
     
       ۴ - تراریخت (Transgene): به طور کلی  دو نوع موش تراریخته در این بخش جهت اهداف تحقیقاتی تکثیر پرورش می یابند.

سویه­ های تراریخته رویان:

این دسته شامل مو­ش­هایی می ­باشد که توسط محققین پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی در ایران با هدف بومی­ سازی فناوری مهندسی ژنتیک و رفع نیازهای دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی در زمینه­ استفاده از موش­های تراریخت (موش سبز)، تولید شده است. شامل سویه­ های:
  • PCAG-EGFP-ires-Puro: این سویه موش (Green Fluorescent Protein) GFP مثبت و مقاوم به نئومایسین است. به طوریکه تمامی سلول­های این موش زیر نور فرابنفش سبز رنگ هستند. از این سویه میتوان در طب ترمیمی و پیوندی استفاده نمود.
  • Pdx1- EGFP: سلول های پانکراس این سویه موش (Green Fluorescent Protein) GFP مثبت است. به طوریکه  پانکراس این موش زیر نور فرابنفش سبز رنگ است.
  • Covid mice: ژن hACE2  بعنوان گیرنده ویروس کووید 19 وارد ژنوم موش شده است. این موش مستعد ابتلا به بیماری کووید می باشد.
 
سویه­ های تراریخته خارجی:


سویه ­هایی تراریخته که به منظور تأمین اهداف تحقیقاتی در پژوهشگاه رویان از مراکز معتبر خارج از کشور تهیه شده­اند: N5B6, N3BALB/c, B6129S7-Dicer1tm1Smr/J, B6129P2(129S4)-Eif2c2tm1.1Tara/J, B6129S-Tg(UCB-cre /ERT2)1Ejb/J, MRL/MPJ
 


       ۵ - موش با نقص سیستم ایمنی (Immunodeficiency) شامل سویه ­ها­ی:Nude C57BL & Nude BALB/c. این سویه­ ها تنها در شرایط خاص اتاق­های تمیز (Clean Room) قابل نگهداری می باشند.
 
  • موش بزرگ آزمایشگاهی (رت)
به طور کلی دو نوع رت در این بخش تکثیر و نگهداری می شوند:
  • غیر­هم­خون (Outbred) شامل سویه ­های: Wistar, Sprague Dawley (SD)& Razi Razi
  • تراریخت (Transgene) که از National Bio Resource Project (NBRP)  در دانشگاه کیوتو ژاپن تهیه شده است:  RCS/Kyo, MD/Tama 
  • خرگوش آزمایشگاهی (لاگومورف)
                           نژاد غیر همخون (Outbredشامل  : New Zealand White (NZW)
 
goup